Welcome to Topazion Cats Island

New! Update Gallery Goods

 

Exhibition Schedule
14.Oct-26

Genso-Neko-machi-Yokocho

Neko no Hitai, Koenji, Tokyo
6.Dec-12 Neko-neko-neko art & Goods Fair Printemps GINZA, Tokyo

(c) Eri N Kotosaka 2001-2011 All rights reserved.


Shop List
Vesel 2F, Inoue bld., 5-1, Minami-cho, Higasimuki, Nara, Japan
tel ; 0742-27-1641
fax ; 0800-400-1641
Email ; info@vesel.com
Neko no Hitai 1F, 3-20-11, Koenji-Minami, Suginami, Japan
Tel&Fax 03-3317-3115
Mail; nekonohitai☆dk.pdx.ne.jp
     (Exchange ☆to@)
Nyanda-ra 1183-60, Ohaza-Takaku-Hei, Nasu-cho, Nasu-gun, Tochigi, Japan
Tel; 0287-69-6213
Little Silver

2-4-3, Honmachi, Kichijoji, Musasino-shi, Tokyo, Japan
tel: 0422-20-0722

Rental Box Yorozu-ya 2-33-1, Honmachi, Kichijoji, Musasino-shi, Tokyo, Japan
tel; 0422-22-9446